Måla med kalkfärg

Använd skyddskläder och glasögon - kalk är starkt frätande.

Vid kalkmålning använder man sig av kalkmjölk. Kalmkmjök är kalkpasta som man rört upp i vatten. Till vit kalkfärg används kalkmjölken opigmenterad, det går att pigmentera kalkmjölken men pigmenten ska vara kalkäkta och beter sig inte heller riktigt som man kanske tänkt sig. Kalkmjölken är starkt basisk och påverkar pigmentens kulör på annat sätt än ex. linolja gör. För att erhålla jämn sugning i putsunderlaget används även kalkvatten före som en grund innan de täckande strykningarna.

Öländsk kalk är en traditionell öländsk produkt som precis har börjat tillverkas igen, den är något gultonad till skillnad från Gotlandskalken som är kritvit. Det traditionella på Öland är den öländska kalken men eftersom det inte tillverkats öländsk kalk på många år är de flesta öländska hus kalkade med gotländsk vit kalkfärg.

Till varje strykning med kalkvatten eller kalkmjölk åtgår c:a 0,5liter per m2 - Våtsläckt kalkpasta väger c:a 1,2 kg/liter.

Kalkvatten
20 kg våtsläckt kalkpasta
100 l vatten

 

Kalkpastan och vattnet blandas väl i en tunna. Kalken får sedan sjunka till botten och det kristallklara vattnet över kalken som sjunker ned är kalkvattnet. Detta tar ungefär ett dygn. Vid tillredning av kalkvatten kan man återanvända kalkpastan flera gånger genom tillsättning av mer vatten.

Kalkmjölk (vit kalkfärg)
20 kg våtsläckt kalkpasta
130 l vatten

Kalkpastan blandas med vattnet med exempelvis en borrmaskin försedd med stålvisp, du måste blanda länge och väl. Både kalkmjölk och kalkvatten bör tillredas i god tid före målningen och lagras i tunnor med flytande lock så att det inte bildas skorpa på ytan. Har det ändå bildats en skorpa ska den avlägsnas. Kalkmjölken måste röras innan den hälls upp i mindre kärl för målning så att man får lika mycket kalk i färgen hela tiden.

Inomhus kan kalk målas året runt medan man utomhus måste måla sen vår till sen sommar och i god tid före perioder med risk för frost. Undvik att måla i starkt solsken. Strykning med kalkfärg bör ske med ett skikt per dag, räkna med 7 strykningar inklusive kalkvatten. Putsunderlaget måste vara lagom fuktigt när du målar, spruta med kalkvatten om för torrt. Målning med kalkfärg ska utföras utan avbrott och vått i vått, man kan alltså inte sluta måla mitt på en vägg och fortsätta efter det torkat, skarven syns genom alla lager. Gör nödvändiga avbrott där det är naturliga skarvar och hörn. Måla flödigt men utan att det rinner, rinningar syns också genom lagren. Rör i färgen då och då medan du målar eftersom kalk och pigment kan sjunka eftersom.

Kalkvattning görs bäst med en handspruta med lågt tryck så att inte rinning uppstår. Är underlaget starkt sugande kalkvattnar du strax före första strykningen. Kalkvattning kan också vara nödvändigt mellan de följande strykningarna så att det är lagom fuktigt. Skydda det du målar mot uttorkning eller kraftigt regn om det behövs. Täck noga in fönster och sånt som inte ska kalkas, kalken etsar glas och sten och andra material. Och använd gummihandskar, ögonskydd och klädsel som hindrar frätande stänk.

Skriven av: Josef Grunne
Josef Grunne

Jag jobbar i butiken på Ölands Byggnadsvård sommartid och med webshopen vintertid. Jag skriver intruktioner för att underlätta för våra kunder när de ska använda våra produkter.

Kontakta Josef Grunne via:
Powered By OpenCart
Ölands Byggnadsvård © 2018